Gręžtiniai poliai su apsauginiais vamzdžiais (Kelly casing)

Taikant šį polių įrengimo būdą pirmiausia į gruntą įsukama apsauginio vamzdžio sekcija, iš kurios gręžiant pašalinamas gruntas. Tuomet montuojama kita apsauginio vamzdžio sekcija ir operacijos kartojamos, kol pasiekiamas projekte nurodytas polio gylis. Sumontuojamas erdvinis armatūros karkasas ir klojamas betono mišinys. Polius įrengiant šiuo būdu gręžinio ertmė tam tikrą laiką būna atvira, tačiau gręžinio stabilumą užtikrina apsauginis vamzdis, neleidžiantis gruntui byrėti į gręžinio ertmę.