Gręžtiniai poliai

Taikant šį polių įrengimo būdą pirmiausia grunte išgręžiama projekte nurodyto skersmens ir gylio ertmė. Tuomet montuojamas erdvinis armatūros karkasas ir klojamas betono mišinys. Polius įrengiant šiuo būdu gręžinio ertmė tam tikrą laiką būna atvira, t. y. metodas tinkamas tose statybvietėse, kur gruntas yra stabilus ir nebyra į ertmę, taip pat kur aukštai nėra gruntinio vandens.